مثل همون وقتا

مهم ترین هدف ما در تاسیان معرفی و به اشتراک گذاری آثار هنرمندانی است که بنا به دلایل مختلف دیده نمی شوند . دیده شدنی که می تواند باعث دل گرمی نقد و نظر و در نتیجه بهبود و پیشرفت هنر دوستان هنرمندمان باشد . دوست عزیزمان داود نعمتی که…
نمایش پست