ای ساربان

هر متاعی ز معدنی خیزد شکّر از مصر و سعدی از شیراز … اول اردیبهشت ماه جلالی ، روز گرامیداشت سعدیِ بزرگ بر ما مبارک . به همین مناسبت از شاه غزل های شیخ اجل با اجرای دوست عزیزمان سر کار خانم آذر امینی تقدیم حضورتان می کنیم    …
نمایش پست

دلتنگی ات را حبس کن

دلتنگی ات را حبس کن مثلِ آخرین نَفَسِ یک غریق دلتنگی، قاتلِ بی رحمی ست در گرگ و میش خرخره ات را خودت را خالی می کند از هرچه بوده ای دلتنگی لالایی فراموشی ست از سنگِ قبر سنگین تر از طناب دار نفس گیر تر است دلتنگی ات را…
نمایش پست