«تاسیان»

تاسیان در زبان گیلکی یعنی غمی که از نبودن کسی به وجود می آید.وقتی با کسی خو میگیری،و یک روز او میگذارد و میرود.همه ی ما تاسیان را تجربه کرده ایم.از یک منظر،دنیا تاسیان است،چون انسان از بهشت،دور افتاده تا در دنیا باشد.از منظری دیگر،بهشت در نبود انسان تاسیان است،چون…
نمایش پست

آینه

مادربزرگ میگفت:”خوب نیس دختر همه ش آینه تو دستش باشه.قباحت داره .دختر باید سرش توی دوخت و دوز باشه..یا تو آشپزی یا بافتنی..دختر باید باحیا باشه..” خدا رحمتش کند.. الان که نیست.ولی من با اینکه چهل سالگی را پشت سر گذاشته ام و اگر مثل او در چهارده سالگی ازدواج…
نمایش پست

آرش کمانگیر

به نام خداوند جان آفرین آرش کمانگیر و کمان و تیرش را ایرانی ها می‌شناسند.. نامش را  گمانم همه میدانند.. حکایت تیر و کمانش را هم.. اما هر کس به شکلی و زبانی یاد میکند از او… اما چرا” آرش” موضوع تابلوهای من شد.؟سوای اینکه این هفت اثر، به خواست…
نمایش پست