ای ساربان

هر متاعی ز معدنی خیزد شکّر از مصر و سعدی از شیراز … اول اردیبهشت ماه جلالی ، روز گرامیداشت سعدیِ بزرگ بر ما مبارک . به همین مناسبت از شاه غزل های شیخ اجل با اجرای دوست عزیزمان سر کار خانم آذر امینی تقدیم حضورتان می کنیم    …
نمایش پست

شاه مقصود

کودک که بودم، پدربزرگ یک تسبیح داشت، میگفتند شاه مقصود است، از آن خوبها، از آنهایی که هر دانه اش به قدرى شفاف بود که نور زیبای خورشید، بی پروا از میانه اش رد میشد _ رنگ میگرفت و خودش را پخش میکرد _ روی پوست کودکی های ما ……
نمایش پست