دلتنگی ات را حبس کن

دلتنگی ات را حبس کن مثلِ آخرین نَفَسِ یک غریق دلتنگی، قاتلِ بی رحمی ست در گرگ و میش خرخره ات را خودت را خالی می کند از هرچه بوده ای دلتنگی لالایی فراموشی ست از سنگِ قبر سنگین تر از طناب دار نفس گیر تر است دلتنگی ات را…
نمایش پست